กิจกรรมยอดเทิร์นสูงสุด
ประจำเดือน กรกฎาคม 2022

🎁 รางวัลปลอบใจ 1,000 บาท 🎁

KM1065 น้อง
KM922 กิ๊ก
KM17501 เปีย
KM21169 เล็ก

🎁 รางวัลปลอบใจ 500 บาท 🎁

KM60243 Ton
KM51035 ปาล์ม
KM60297 น้ำ
KM49844 ดุล

🎁 รางวัลปลอบใจ 300 บาท 🎁

KM60402 วีนา
KM18943 เตย
KM36292 กุ้ง
KM387 เอ

🎁 รางวัลปลอบใจ 200 บาท 🎁

KM15633 ออย
KM50876 นัย
KM15286 แบงค์
KM61052 ร่ำรวย
KM54119 ยูชิ
KM25075 เกด

🎁 รางวัลปลอบใจ 100 บาท 🎁

KM33109 วัล
KM36880 เปิ้ล
KM2449 นุ่น
KM36878 สุ
KM540 ใหม่
KM20647 ตี๋
KM18434 แพร์
KM631 กบ
KM20501 จุ๊บ
KM12295 กุ้ง

สามารถติดต่อขอรับรางวัลได้วันที่

04/08/2022 เวลา 12.00 น.
หมดเวลารับรางวัล
05/08/2022 เวลา 19.00 น.
สมัครสมาชิก