กิจกรรมยอดเทิร์นสูงสุด
ประจำเดือน ตุลาคม 2022

🎁 รางวัลปลอบใจ 700 บาท 🎁

KM45752 ครีม
KM922 กิ๊ก
KM21169 เล็ก
KM60402 วีนา

🎁 รางวัลปลอบใจ 500 บาท 🎁

KM45750 ยุ้ย
KM15633 ออย
KM16562 ใจ
KM39363 กานต์

🎁 รางวัลปลอบใจ 300 บาท 🎁

KM148 แจ๊ค
KM61527 นัท
KM602 B
KM46560 ดรีม

🎁 รางวัลปลอบใจ 200 บาท 🎁

KM60864 Jee
KM58511 เเต
KM136 หวาน
KM55932 น๊อต
KM6923 เพชร
KM4964 กิต

🎁 รางวัลปลอบใจ 100 บาท 🎁

KM631 กบ
KM36292 กุ้ง
KM63136 รุ่ง
KM45725 ต๋อย
KM47338 ต้น
KM26761 M100
KM7560 แนน
KM36922 มล
KM3170 กันย์
KM15286 แบงค์

สามารถติดต่อขอรับรางวัลได้วันที่

03/11/2022 เวลา 12.00 น.
หมดเวลารับรางวัล
04/11/2022 เวลา 19.00 น.
สมัครสมาชิก