กิจกรรมยอดเทิร์นสูงสุด
ประจำเดือน เมษายน 2023

🎁 รางวัลปลอบใจ 700 บาท 🎁

KM21169 เล็ก
KM73305 ถิง
KM33109 วัล
KM148 แจ๊ค

🎁 รางวัลปลอบใจ 500 บาท 🎁

KM45725 ต๋อย
KM55786 ยุ้ย
KM47577 นูญ
KM7097 กู๋

🎁 รางวัลปลอบใจ 300 บาท 🎁

KM922 กิ๊ก
KM65278 หมาก
KM74961 พี่หนุ่ม
KM15633 ออย

🎁 รางวัลปลอบใจ 200 บาท 🎁

KM51001 AUNG
KM3170 กันย์
KM6337 เบน
KM73346 ซีน
KM51036 กุ้ง
KM76586 เดชนรินทร์

🎁 รางวัลปลอบใจ 100 บาท 🎁

KM105 น้ำ
KM77132 หนุ่ย
KM7560 แนน
KM73179 อ้อม
KM60173 หน่อย
KM39187 น้ำขิง
KM14795 Jo
KM40060 หนึ่ง
KM1508 เตย
KM49304 การ

สามารถติดต่อขอรับรางวัลได้วันที่

02/05/2023 เวลา 13.00 น.
หมดเวลารับรางวัล
03/05/2023 เวลา 19.00 น.
สมัครสมาชิก